دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Starter (SSD): Cheap Cloud VPS
شروع از Tk.1,950.00 ماهانه
سفارش دهید


CPU
4 vCPU Cores

RAM
8 GB RAM

Space
200 GB SSD

Snapshot
1 Snapshot

Traffic
32 TB Traffic

Location
EU/USA/UK/Singapore/Australia/

Grower (SSD): Cheap Cloud VPS
شروع از Tk.2,700.00 ماهانه
سفارش دهید


CPU
6 vCPU Cores

RAM
16 GB RAM

Space
400 GB SSD

Snapshot
2 Snapshot

Traffic
32 TB Traffic

Location
EU/USA/UK/Singapore/Australia/

Rewarder (SSD): Cheap Cloud VPS
شروع از Tk.4,600.00 ماهانه
سفارش دهید


CPU
8 vCPU Cores

RAM
30 GB RAM

Space
800 GB SSD

Snapshot
3 Snapshot

Traffic
32 TB Traffic

Location
EU/USA/UK/Singapore/Australia/

Powered by WHMCompleteSolution